Hoe weet je of je energieleverancier echt groene stroom levert?

Energieleveranciers zijn er in grote aantallen, dat is zeker. Als je de gezondheid van het milieu hoog in het vaandel draagt, dan is het echter belangrijk te kiezen voor een leverancier die groene stroom aanbiedt. Maar hoe kun je er nu zeker van zijn of de stroom die je gebruikt daadwerkelijk groen is? Wat meer informatie hierover is ongetwijfeld belangrijk.

Groene of grijze stroom
Bij energieleveranciers kun je doorgaans kiezen tussen twee soorten stroom; groene en grijze stroom. De elektriciteit (stroom) die opgewekt wordt, bereikt de woning via het elektriciteitsnet. Alle stroomsoorten worden hierin gemengd. Je ontvangt dus eigenlijk een mix van grijs en groen. En je kunt niet zien of de stroom die je gebruikt ├ęcht groen is. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de leverancier om je dit te vertellen en hier duidelijk en eerlijk over te zijn. Of die stroom groen of grijs is, hangt volledig af van waar die vandaan komt.

Groene stroom komt van:
– windmolens
zonnepanelen
– waterkrachtcentrales
– biomassa-installaties

Grijze stroom komt van:
– gascentrales
– kolencentrales
– kernreactoren

Zelf controleren of de stroom groen is
De energieleverancier geeft normaal gezien in het stroometiket informatie over het soort stroom dat je dit jaar gekregen hebt. Dit etiket krijg je elk jaar na 1 mei van de leverancier, namelijk bij de jaarrekening. Ook is het mogelijk om dit etiket te raadplegen op de website van de leverancier.

Etiket voor groene stroom of niet?
Het stroometiket geeft altijd weer waar de groene stroom vandaan komt. Dit etiket kun je dus gebruiken om de controleren of de stroom die je van de leverancier krijgt wel effectief groen en duurzaam is. Als de leverancier toch niet de groene stroom lijkt te geven die je verwacht, dan kun je doorgaans verschillende maatregelen nemen. Er zijn twee mogelijkheden:

– Je geeft het bedrijf de kans om de afspraken het volgende jaar wel na te komen
– Je hebt recht op de groene stroom die je werd beloofd, en het bedrijf moet deze dan ook leveren

Als de leverancier niet aan de vereisten kan voldoen, dan is het mogelijk om over te stappen naar een ander leverancier die wel groene stroom aanbiedt.

Groen gas, fabel of niet?
Naast groene stroom bestaat er ook groen gas, een duurzame variant van fossiel aardgas. Dit gas wordt getrokken uit afval van stortplaatsen, slib en tuinafval, alsook groente- en fruitresten of dierlijke producten zoals koeienmest. Het gas wordt gezuiverd en gedroogd, zodat het precies dezelfde kwaliteiten en eigenschappen heeft als aardgas. Kortom, het perfecte alternatief voor een minder duurzame oplossing. Het is eveneens belangrijk om te controleren of je energieleverancier groen gas gebruikt, om zeker te zijn dat zowel het bedrijf als jijzelf duurzaam te werk gaan. Ook bestaat er CO2-gecompenseerd gas, hierbij worden bomen geplaatst om de CO2 te compenseren die bij het verkrijgen van het gas is uitgestoten.

De controle van het energiebedrijf
Energiebedrijven worden gecontroleerd door de ACM – Autoriteit Consument en Markt – en kunnen enkel door middel van de Garantie van Oorsprong bewijzen dat de stroom die geleverd werd ook daadwerkelijke groen is. Dit document wordt door Certiq, een overheidsinstantie, uitgegeven. De ACM controleert daarbij altijd of de nodige soort en hoeveelheid garanties gebruikt worden bij het leveren van groene stroom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.