Windaanbod en windenergie

De plaats waar een windturbine wordt gebouwd is erg belangrijk. De opbrengsten van een windturbine zijn namelijk sterk afhankelijk van het plaatselijke windaanbod. Voor er windmolen gebouwd wordt, wordt er eerst een gedetailleerde berekening uitgevoerd over wat de gemiddelde opbrengsten zullen zijn. Dit doet men aan de hand van het windaanbod.

De windsnelheid op de plaats waar de windmolen komt te staan is een belangrijke factor. Aan de kust waait het normaal gesproken harder dan verder landinwaarts. En op grotere hoogte staat meer wind dan lager. Hier houdt men rekening mee bij de bepaling van de hoogte van een windturbine. gevoerd over wat de gemiddelde opbrengsten zullen zijn. Dit doet men aan de hand van het windaanbod.

Rendement windmolen en windaanbod

windaanbod windenergieHet rendement van een windmolen hangt onder andere af van obstakels in de buurt van de molen. Bergen, bomen of hoge gebouwen houden veel wind tegen en zorgen zo voor een lager windaanbod. Zelfs tot op honderd meter afstand van een obstakel kan een windmolen een verminderd rendement en dus een lagere opbrengst hebben. Dit komt omdat de wind om het obstakel heen waait zodat achter het obstakel minder wind is en er turbulentie ontstaat. Dit betekent dat de wind hier niet in één richting waait. Als een windmolen op grote hoogte wordt gebouwd heeft hij minder last van hoge gebouwen in de omgeving. Een windturbine die in de zee staat heeft vanzelfsprekend geen last van obstakels. Windmolens worden op een vrij grote afstand van elkaar gebouwd om te voorkomen dat ze hinder ondervinden van elkaars turbulentie. Een windmolen wordt zo ontworpen dat hij bij een laag windaanbod al zo veel mogelijk opbrengt. Hierdoor komt er bij een grotere windsnelheid heel veel kracht op de rotorbladen. Om te voorkomen dat de windmolen hierdoor kapot gaat kunnen de rotorbladen onder een ander hoek ten opzichte van de gondel ingesteld worden. Bij hoge windsnelheden worden de rotorbladen onder een minder effectieve hoek ingesteld zodat er minder kracht ontwikkeld wordt.

De liftkracht

De rotorbladen worden rondgedraaid door de liftkracht die de wind veroorzaakt. Deze liftkracht kan ontstaan door de specifieke vleugelvorm die de rotorbladen hebben. Doordat een kant van de vleugel bol is en de andere kant recht, moet de lucht de die langs de bolle kant van het rotorblad gaat een langere weg in de zelfde tijd afleggen. En dus sneller stromen. Deze sneller stromende lucht veroorzaakt een lagere druk en daardoor wordt het rotorblad omhoog gestuwd. Dit is de liftkracht. Rotorbladen met een groter oppervlak zorgen voor een grotere liftkracht maar tegelijkertijd ook voor meer weerstand. Voor het bouwen van een windturbine moet dus eerst het optimale oppervlak van de rotorbladen berekend worden.