Blauwe energie

Zoals algemeen bekend is bevatten zeeën zout water. Over al ter wereld stroomt er continu zoet water de zeeën in vanuit rivieren en meren. Het bij elkaar komen van zoet en zout water is een potentiële energiebron. De energie die hieruit verkregen kan worden noemt men blauwe energie. Er zijn twee methoden om deze blauwe energie op te wekken. Dit zijn de reverse electrodialysis (RED) en de pressure retarded osmosis (PRO).Beide methoden zijn gebaseerd op het scheikundige feit dat in twee met elkaar in contact staande vloeistoffen met verschillende concentraties opgeloste deeltjes, er een netto verplaatsing van deeltjes plaats vindt. De deeltjes zullen zich verplaatsen van de vloeistof met de hoge concentratie deeltjes naar de vloeistof met de lage concentratie opgeloste deeltjes. Dit proces gaat door tot dat er een evenwicht is ingesteld. Dit proces noemt men diffusie. Zout water bevat ten opzichte van zoet water veel meer zout deeltjes (NaCl) en deze zullen zich dus willen verplaatsen.

Reverse electrodialysis en blauwe energie

Bij deze methode worden het zoute en zoete water, in een elektriciteitscentrale, allebei langs een andere kant van een semi-doorlaatbaar membraan toekomst, voordelen en nadelen van blauwe energie geleid. Opgelost zout bevat positieve (Na+) en negatieve deeltjes (Cl-). De semi-doorlaatbare membranen waarlangs het water stoomt, laten alleen positieve of alleen negatieve deeltjes door. Er zijn dus twee soorten membranen (anion- en kationmembranen) nodig. Het zoute water stroomt tussen twee verschillende membranen door. Hierdoor worden aan de ene kant van het zoute water positieve deeltjes naar zoet water verplaatst en aan de andere kan negatieve deeltjes. Er is dus een stoom positieve deeltjes de ene kant op en een stroom negatieve deeltjes de andere kant op. Dit is een elektrische stroom en kan gebruikt worden als blauwe energiebron. Door dat zowel het zoute als het zoete water steeds aangevuld wordt met nieuw water, zal er nooit een evenwicht ontstaan tussen de deeltjes.

Pressure retarded osmosis en blauwe energie

Deze methode is gebaseerd op osmose. Osmose is eigenlijk een speciale vorm van diffusie. Maar in tegenstelling tot gewone diffusie zijn het bij osmose niet de deeltjes die zich verplaatsen maar het water zelf. Dit kan als tussen de twee vloeistoffen met verschillende concentratie deeltjes een semi-doorlaatbaar membraan wordt geplaats dat alleen water doorlaat en geen deeltjes. Omdat de deeltjes zich niet door het membraan heen kunnen verplaatsen zal nu het water zich verplaatsen. En wel van de vloeistof met een lage concentratie opgeloste deeltjes naar de vloeistof met de hoge concentratie opgeloste deeltjes, zodat de concentratie deeltjes gelijk wordt (evenwicht). Doordat het water zich verplaats zal de vloeistof met een hoge concentratie deeltjes, in volume toenemen. Als men zout water, in een afgesloten ruimte, in contact brengt met zoet water, ook in een afgesloten ruimte, met daar tussenin het juiste membraan zal er water van de zoete ruimte naar de zoute ruimte stromen. Het zoute water zal dus in volume toenemen en minder zout worden.Het toenemen van het volume zorgt voor het toenemen van de druk in de ruimte omdat het een afgesloten ruimte is. Deze druk kan worden gebruikt om een turbine aan te drijven en met behulp van een generator kan op deze manier blauwe energie opgewekt worden.