Bio energie als duurzame energiebron

Bio energie is een duurzame energie vorm die al heel lang gebruikt wordt. Op deze pagina kun je veel uitgebreide informatie en artikelen vinden over het onderwerp bio energie en de voordelen van bio energie als duurzame energiebron.

Bio energie als duurzame energiebron

biomassa bio energieEnergie opgewekt uit plantaardig materiaal (biomassa) noemt men ook wel bio energie. Bio energie heeft veel voordelen. De oorsprong van de biomassa is zonne-energie, want met behulp van zonlicht zetten planten door het proces van fotosynthese, koolstofdioxide en water om in de energierijke stoffen, zoals cellulose, suiker of zetmeel. Als bijproduct wordt zuurstof geproduceerd. Als delen van planten (hout/cellulose) verbrand worden, dan komt de opgeslagen energie vrij in de vorm van warmte. Ook komt de kooldioxide bij verbranding weer vrij. Veel biomassa is afval: denk bijvoorbeeld aan gft-afval, snoeihout, oud papier, rioolwaterzuiveringsslib en baggerspecie. Een tweede categorie biomassa bestaat uit snelgroeiende bomen en planten die speciaal geteeld worden om energie te leveren, zoals olifantengras, energiemaïs, koolzaad, populier en wilg. We spreken dan van energieteelt. Mest van koeien, varkens of kippen wordt ook wel beschouwd als een vorm van bio energie.

Bio energie als energiebron in de geschiedenis

Voordat men de fossiele brandstoffen ontdekte, gebruikte men alleen maar biomassa energie als energiebron. Voorbeelden hiervan zijn hout, houtskool, gedroogde mest, plantaardige oliën of dierlijke vetten. Deze energiedragers worden wereldwijd nog volop gebruikt. Bio energie in de vorm van dood hout wordt in ontwikkelingslanden over de hele wereld nog gebruikt als brandstof om vuur te maken waarop gekookt kan worden. Vroeger was bij sommige nomaden volkeren mest van dieren een kostbaar bezit. Het was de enige brandstof die aanwezig was in een woestijnachtige omgeving. Ook menselijke uitwerpselen dienden vaak als biomassa energiebron. In India werden de menselijke uitwerpselen zelfs in een soort minivergisters vergist naar methaangas.