Werking windmolens en duurzame energie

Windmolens worden gebouwd om “groene” energie op te wekken. Ze zijn in staat om, aangedreven door wind, duurzame energie op te wekken. Windmolens worden ook wel windturbines genoemd. Er zijn twee type windturbines. Er bestaan windmolens met een verticale aandrijfas en molens met een horizontale aandrijfas. Omdat het type met de horizontale as veel vaker gebruikt wordt dan het type met de verticale as gaat dit artikel verder over de windmolens met een horizontale aandrijfas.
worden vaak in windmolenparken gezet. Dat zijn grote parken van soms wel honderd windmolens op het land of in zee. Het voordeel van parken in zee is dat de windmolens geen overlast veroorzaken. Het nadeel is echter dat dure lange hoogspanningskabels nodig zijn om het land te bereiken. Maar hoe werkt een windmolen? Wat is de opbrengst van een windmolen? Allemaal vragen waar dit artikel over windmolens antwoord op geeft.

Hoe werkt een windmolen?

werking windmolensDe werking van een windmolen is als volgt: Een windmolen bestaat grofweg uit drie onderdelen: de wieken, de gondel en de mast. De wieken die rotorbladen worden genoemd zijn altijd naar de wind toe gericht. Moderne windmolens kunnen de stand van de rotorbladen veranderen, zodat ze altijd in optimale positie kunnen staan. De rotorbladen zijn gemaakt van epoxyd-hars en hebben de vorm van vliegtuigvleugels, ze worden door liftkracht die de wind veroorzaakt aangedreven. De gondel is het gedeelte dat bovenop de mast zit en waar de wieken aan vast zitten. In de gondel zitten de elementaire onderdelen van een windmolen. De aandrijfas en de generator. De door de rotorbladen aangedreven as loopt via tandwielen naar de generator. In de generator wordt de stroom opgewekt. Een generator werkt als een soort grote dynamo. Door de beweging van de as in een magnetisch veld worden stroomspanningen opgewekt.In een transformator die ook in de gondel zit wordt een hoogspanning gemaakt zodat de opgewekte stroom effectief verplaatst kan worden. De masten van windmolens variëren in hoogte afhankelijk van de plaatselijke windstromen. Men bouwt steeds hogere masten omdat het hoger vaak harder waait, masten hoger dan honderd meter zijn geen uitzondering meer. Maar een mast wordt ook niet hoger gemaakt dan strikt noodzakelijk is omdat de kosten dan heel hard oplopen. Door de mast lopen de hoogspanningskabels van de gondel naar beneden.

werking windmolens en windturbines

Opbrengst windmolens

In Nederland staan circa tweeduizend windmolens. Ook zijn er twee grote windmolenparken in de Noordzee. De windmolens zorgen voor ongeveer de helft van alle groene stroom in Nederland. Een goed geplaatste windmolen kan wel 7.500.000 kWh per jaar opleveren. De opbrengst is afhankelijk van de hoeveelheid wind, de hoogte van de turbine en van de tijd die een molen draait.