Golfslagen- en getijdenenergie

Iedereen die wel eens in zee gezwommen heeft weet dat de zee heel krachtig is. Van deze krachten kan gebruik gemaakt worden om energie op te wekken. De continue beweging van de golven op zee kan gebruikt worden om milieuvriendelijke energie te produceren. Ook de constante afwisseling van eb en vloed kan gebruikt worden om energie op te wekken.

Hoe werkt Golfslagenergie

Bij golfslagenergie gebuikt men de golven van de zee, die constant omhoog en omlaag bewegen onder invloed van de wind, om energie op te wekken. hoe werkt golfslagenergie en getijdenenergieDit kan op verschillende manieren. De eerste methode om golfslagenergie op te wekken is met behulp van drijvers op het water. Deze drijvers deinen mee met de golven en drijven op deze manier een as aan die is gekoppeld aan een generator. Als het water omhoog komt draait de as een slag. Als het water vervolgens weer naar beneden komt, loopt de as vrij zodat de as maar in één richting draait.Een andere methode is om het water van de omhoog komende golf op te vangen in een reservoir boven het zeeniveau. Dit water kan dan weer naar beneden stromen via turbines die een generator aandrijven.Een derde methode is het in het water plaatsen van een luchtkolom die aan de onderkant een opening heeft en daarmee op het water drijft. Als het water door de golven omhoog komt wordt de lucht samengeperst en wordt de druk in de luchtkolom groter. Als het water weer naar beneden gaat wordt de druk weer kleiner. Dit optredende drukverschil kan een turbine aandrijven en zo kan energie opgewekt worden. Alle drie de methoden hebben dezelfde nadelen. Het zoute water van de zee tast vrijwel elk materiaal snel aan en de onderdelen van de betreffende systemen moeten daardoor vaak vervangen worden. De systemen moeten bestendig zijn tegen de op zee voorkomende zware stormen en ook dit brengt veel extra kosten met zich mee.

Hoe werkt Getijdenenergie

Zeeën hebben onderinvloed van de zwaartekracht van de maan een constante eb en vloed regeling. Deze eb en vloed regeling kan gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Het hoogte verschil tussen hoog en laag water kan op sommige plaatsen ter wereld wel enkele meters zijn. Er zit ongeveer 12 uur tijdsverschil tussen eb en vloed.Men kan het opkomende water tijdens vloed door middel van een dam tegen houden. Als het vervolgens eb wordt, laat men het water via turbines terug de zee in stromen en op deze manier energie opwekken. Dit werkt eigenlijk volgens het zelfde principe als een stuwdam in een rivier. Een nadeel van getijdenenergie is dat het alleen toegepast kan worden in gebieden waar een groot verschil is tussen eb en vloed. En ook het feit dat getijdenenergie maar eens in de 12 uur energie op kan leveren is een nadeel.