Windenergie als duurzame energiebron

Op deze pagina vind je veel informatie en uitgebreide artikelen over windenergie en alles wat met windenergie te maken heeft zoals windmolens en windaanbod.

Waarom windenergie als duurzame energiebron?

Windenergie is een goede vorm van duurzame energie. Windenergie raakt namelijk nooit op en is altijd schoon. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. Wereldwijd is de vraag naar deze brandstoffen erg groot en groeit maar door. Europa en Nederland worden daardoor voor aardolie en aardgas erg afhankelijk van enkele producerende landen. Deze afhanelijkheid kan vervelende gevolgen hebben in de toekomst. Een recent voorbeeld hiervan is het conflict tussen Rusland en Oekraine (januari 2009) waardoor grote delen van Oost-Europa van gas verstoken waren. Bovendien zullen de natuurlijke voorraden van deze stoffen ooit opraken, volgens sommigen sneller dan we zouden willen. Om ook in de toekomst onze energiebehoefte veilig te stellen, is het van belang alternatieve technieken voor energieopwekking te ontwikkelen zoals windenergie. Daarnaast is het zo dat door verbranding van fossiele brandstoffen broeikasgassen zoals CO2 (kooldioxide) ontstaan. Deze gassen veroorzaken opwarming van de atmosfeer en dat heeft effecten op het klimaat op aarde. Windenergie heeft die nadelen niet.

Hoe onstaat wind?

Windenergie is na energie uit biomassa de belangrijkste bron van duurzame energie. Een vijfde van de Nederlandse duurzame energie komt uit windturbines. Wind ontstaat in eerste instantie door de kracht van de zon. Zonnestraling zorgt ervoor dat de lucht aan de evenaar zeer sterk ordt opgewarmd. Aan de Noord- en Zuidpool wordt nauwelijks verwarmd, omdat hier de zonnestraling erg vlak is. Warme lucht stijgt naar boven en stroomt richting de polen. Als de lucht koud wordt dan zakt deze weer naar beneden, waar ze door de warme lucht van de evenaar die naar boven stijgt als door een stofzuiger aangezogen wordt. Bovendien zorgt de aardrotatie er ook voor dat de de warme lucht niet naar de polen stroomt want door aardrotatie wordt de luchtmassa op het noordelijk halfrond naar rechts en op het zuidelijk halfrond naar links afgeleid. Door dit fenomeen onstaan hoge en lage drukgebieden. De luchtverplaatsing van een hoge naar een een lage druk gebied wordt wind genoemd. Op deze manier gezien ligt dus ook dit soort zonne energie aan de bron van windenergie, zoals de zonne energie ook aan de bron ligt van bijvoorbeeld de energie opgeslagen in biomassa. Een windturbine gebruikt de kracht van de wind om een elektrische generator aan te drijven en zo elektriciteit op te wekken.

Windenergie in de geschiedenis

windenergieDe mensen maken al eeuwen lang gebruik van windenergie. Zeilschepen gebruiken wind als windenergie om rond te varen. De Perziërs ontwikkelden in de 7de eeuw voor Christus windmolens om met de windenergie graan te malen en hun velden te irrigeren. Die eerste windmolens waren erg onhandig. De wieken vingen de wind op in zeilen en draaiden rond een verticale as. Ze waren dus horizontaal ten opzichte van het aardoppervlak gemaakt. Echter 2000 jaar geleden werden er al verticale windmolens gebruikt in China. De eerste windmolens die in Europa zijn aangetroffen waren de zogenaamde horizontale windmolens, dit wil zeggen dat de as van de wieken horizontaal lag t.o.v de molen. Het was eigenlijk heel simpel maar voor die tijd een grote uitvinding. Een grote steen zat vast aan een as en deze as werd door middel van een tandwieloverbrenging aangedreven door de windmolen.Een reden om te kiezen voor een horizontale as configuratie kan zijn dat een horizontale as aangedreven molen meer kracht kan zetten dan een verticaal aangedreven molen. In de 12de eeuw waren Frankrijk en Engeland de eersten van Europa die windmolens ontwikkelden waarvan de wieken ronddraaiden met de richting van de wind. De windmolens kwamen in heel Europa in gebruik en werden alsmaar handiger. De windmolens van toen hadden 4 tot 8 wieken met windzeilen, met elk een lengte van 3 tot 9 meter. De wieken stonden nu verticaal.