Duurzame-energiebronnen.nl privacy beleid

Find It Online, gevestigd aan Walstraat 12 7815 RC Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Find It Online
Walstraat 12
7815 RC
Emmen
info@jgwebsites.nl
K.v.K. 01137579

Onze websites:

 • JGwebsites.nl
 • Gewicht-verliezen.nl
 • Duurzame-energiebronnen.nl
 • Wonen-emmen.nl
 • Lichaamsoefeningen.nl
 • Tuin-serre.nl
 • Restaurant-emmen.nl
 • Hightea-emmen.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van Find It Online Hij/zij is te bereiken via info@jgwebsites.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Find It Online verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jgwebsites.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Find It Online verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Find It Online neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het reparatiehuis) tussen zit. Find It Online gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress. Onze websites maken gebruik van het WordPress cms systeem. WordPress is vrije weblog-software, die onder de voorwaarden van de GNU General Public License wordt gepubliceerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Find It Online bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Voornaam en achternaam > Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde > voor optimale dienstverlening

E-mailadres > Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde > voor optimale dienstverlening

Delen van persoonsgegevens met derden
Find It Online deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Find It Online blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Find It Online uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Google Analytics
Onze websites maken gebruik van Google Analytics en Google Adsense. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt, hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten. Google Analytics is privacyvriendelijk ingesteld. De gegevens worden 26 maanden bewaard, voordat deze automatisch worden verwijderd van de servers van Analytics. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld en IP-adressen zijn geanonimiseerd.

De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s:  Google Cloud en de GDPR  en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google Adsense
Google Adsense plaats advertenties op onze website die aansluiten bij het thema van de website.Gebruikers die zich via de advertentie-instellingenvan Google afmelden voor ‘Advertenties personaliseren’, ontvangen geen gepersonaliseerde advertenties van Google meer.
De cookies van derden die AdSense gebruikt voor advertentiedoeleinden, kunnen worden gekoppeld aan het domein doubleclick.net of aan landspecifieke domeinen zoals google.com. Hierdoor wordt de naam of de content van de daadwerkelijke cookie niet gewijzigd. Het verschil tussen een cookie van een derde en een first party cookie is alleen naar welk domein een browser wordt verwezen. In beide gevallen kan precies dezelfde cookie worden verzonden.

Youtube
Wij plaatsen Youtube filmpjes op onze webshops voor bijvoorbeeld extra uitleg over producten en voorbeelden van hersteltrainingen. De Youtube filmpjes op onze site hebben een extra “No-cookie code” mee gekregen zodat zij geen cookies plaatsen.

Hosting
Onze website draait op een server. Die beheren wij niet zelf. Hier hebben wij een professioneel bedrijf voor ingeschakeld, namelijk Spothost (https://www.spothost.nl)

Wordfence
Beveligingssoftware en firewall voor onze website. IP adres en geografische gegevens worden gescand ivm de veiligheid.

Onze websites zijn beveiligd via een SSL-verbinding. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Je kunt dit zien aan het groenslotje in de url. Al onze sites hebben daarom een SSL-certificaat.

Iframes
op onze site Duurzame-energiebronnen.nl maken wij gebruik van Iframes.

 • SkyDreams (https://www.skydreams.com) om u offertes op maat aan te bieden. De gegevens die u daar invult kunnen wij niet inzien.
 • Eet.nu (https://eet.nu). Op restaurant-emmen.nl staat een Iframe van Eet.nu om te kunnen reserveren bij restaurant In De Goede Luim in Emmen. De gegevens die u daar invult kunnen wij niet inzien.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Find It Online gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Find It Online gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd en beschreven:

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Find It Online en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jgwebsites.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Find It Online wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Find It Online neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze websites zijn beveiligd via een SSL-verbinding en wij maken gebruik van de firewall en beveiligingssoftware van Wordfence. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jgwebsites.nl