Subsidie SDE+ bio-energie en biomassa

Als je energie gaat opwekken uit biomassa dan kun je in aanmerking komen voor een subsidie via de

subsidie bio-energie  biomassaStimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Deze regeling valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. Subsidie aanvragen kan via uitvoeringsinstantie Agentschap NL. Voor alle categorieën wordt de SDE gefaseerd opengesteld in vier fases, met elk een ander basisbedrag. Voor elektriciteit en warmte  uit vergisting en biomassa in  de eerste fase geldt een maximaal basisbedrag van 19€/GJ  ,de tweede fase25€/GJ, de derde, vierde en vijfde fase 30€/GJ. Voor groengas uit mest-co-vergisting  zijn de maximale basisbedragen  0,48ct/Nm3  in fase 1, 0,55ct /Nm3 in fase 2, 3  en 4

Een mestverwerkings installatie is een vergunningplichtig bouwwerk ingevolge de Woningwet (Ww). Deze vergunning maakt deel uit van de omgevingsvergunning. Indien er sprake is van het oprichten van een mestverwerkingsinstallatie is er dus een omgevingsvergunning vereist waarin zowel toestemming wordt gegeven voor het bouwen als voor het oprichten of wijzigen van een inrichting; bij oprichting zijn deze twee toestemmingen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voeg een kopie van de mestvergister  subsidie bio-energie biomassa  eurovergunningen bij de SDE+-aanvraag. U kunt uitsluitend een aanvraag doen voor nieuwe installaties. De installatie moet binnen vier jaar na subsidietoezegging in gebruik worden genomen.

Bedrijven kunnen naast de SDE+ ook gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA), waardoor over één of meer jaren minder vennootschapsbelasting of inkomensbelasting wordt betaald. Beide regelingen worden uitgevoerd door Agentschap NL. Agentschap NL kent meer stimuleringsregelingen die interessant kunnen zijn. De Energiesubsidiewijzer geeft een overzicht van regelingen voor consumenten. Deze vindt u op de website van Meer met Minder. Bedrijven kunnen zich informeren via de website van Agentschap NL of neem contact op met een adviseur van Agentschap NL.

Zie ook: Nieuwe SDE+ subsidie regeling