Subsidie en financiering warmtepompen

warmtepompen subsidieEen huis installeren met een aardwarmte warmtepompsysteem is een kostbare investering. Gemiddeld moet je voor een woning op ongeveer € 30.000,-. rekenen. Dit zal per woning kunnen verschillen omdat een aardwarmte warmtepomp installeren maatwerk is. De hoge aanschafkosten van warmtepompen wegen (nog) niet op tegen de lagere en energie- en onderhoudskosten. Het is te verwachten dat dit in de nabije toekomst verandert. Massaproductie maakt de apparaten goesubsidie en financiering warmtepompendkoper en het rendement stijgt nog steeds… Momenteel is het gebruik van een warmtepomp en dus aardwarmte het meest geschikt voor nieuwbouwhuizen en bestaande woningen waar al vloerverwarming in aanwezig of mogelijk is. Dit komt omdat het rendement van een warmtepomp het hoogste is wanneer gebruik wordt gemaakt van vloerverwarming. Bij de bouw van een nieuw huis kan hiermee rekening worden gehouden, terwijl dit in bestaande woningen hogere investeringskosten met zich meebrengt. Op dit moment heeft de overheid diverse stimuleringsprogramma’s, bijvoorbeeld voor het gebruik van warmtepompen, het doen van duurzame investeringen of de bouw van huizen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan EIA, EOS, WBSO, Groen beleggen,KOMPAS en Duurzame Warmte voor bestaande woningen. Deze kunnen in theorie eraan bijdragen om de voorfinanciering van de meerkosten te dekken, de terugverdientijd te bekorten of de exploitatiekosten te dragen.
In onderstaande opsomming vindt u een korte toelichting op aantal subsidie regelingen

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Naast de gebruikelijke afschrijving van uw investering kunt u 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. Over één of meer jaren betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Milieu Investeringsaftrek (MIA)
Tot 40% van het investeringsbedrag in energiebesparende bedrijfsmiddelen mag worden afgetrokken van de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen
De VAMIL biedt een liquiditeits- en rentevoordeel. Ondernemers die de VAMIL voor een bedrijfsmiddel toepassen mogen dit bedrijfsmiddel willekeurig ofwel vrij afschrijven.

Belastingaftrek op aardwarmtepompen voor particulieren

subsidie warmtepompenEr zijn mogelijkheden om gebruik te maken van belastingaftrek voor de warmtepomp Je kunt namelijk gebruik maken van de ruimte in de hypotheek als je de warmtepomp in een keer aanschaft. Je moet dan wel een hypotheek hebben die voor een hoger bedrag ingeschreven staat als de waarde van de woning. In overleg met de geldverstrekker kun je de warmtepompinstallatie financieren en zo mee profiteren van de belastingaftrek voor rente. Als je van plan bent om binnenkort te verhuizen, dan kun je de warmtepomp direct meefinancieren in de nieuwe hypotheek. Dit helpt de maandelijkse lasten te verlagen. Particuliere eigenaren-bewoners van koopwoningen kunnen een goedkope groene lening of hypotheek krijgen voor de bouw van hun nieuwe woning, voor renovatie van hun bestaande woning of om een energiezuinig verwarmingssysteem aan te leggen. Eigenaren-bewoners kunnen de lening gebruiken voor micro-WKK en warmtepompen.Door te investeren in een warmtepomp kan je besparen op: kosten voor gas. Dit lijkt een grote investering, maar wanneer dit bedrag bij de hypothecaire lening opgeteld wordt, komen de netto maandlasten voor uw hypotheek op zo’n € 100,- extra uit (op basis van een hypotheek van € 330.000,-, Spaar-aflossingsvrij, rentepercentage 5,2 %, 10 jaar rentevast Per jaar kan op de energiekosten voor verwarmen zo’n € 800,- per jaar bespaard worden (uitgaande van een gemiddeld huis met gemiddeld energieverbruik) ten opzichte van een standaard gasgestookte cv-installatie. Omdat met het aardwarmte warmtepompsysteem je huis ook gekoeld kan worden, kunt je hiermee energie besparen ten opzichte van koelen met een normaal airconditioningsysteem. Jaarlijks kan deze besparing een dergelijk € 300, – bedragen Dus per maand bespaar je ook nog eens € 91 Bovendien geeft de installatie ook nog een duidelijke meerwaarde voor je woning.

Fiscale voordelen op aardwarmtepompen voor bedrijven

Als bedrijf kun je natuurlijk ook nog gebruik maken van de fiscale voordelen zoals de EIA en kleinschaligheidsaftrek. De EIA geeft een extra aftrekpost van 41,5%, deze is wel gelimiteerd tot een prijs van maximaal € 3.00 per wattpiek. U vindt alle informatie om EIA aan te vragen op de website van Senternovem in een stappenplan. Door alle vijf stappen te doorlopen weet u zeker dat u geen belangrijke informatie mist.

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.