Stadswarmte in combinatie met comfortkoeling in Amsterdam-Noord

stadsverwarming AmsterdamIn Amsterdam-Noord past Nuon deze duurzame warmte- en koudevoorzieningen voor het eerst in Nederland samen toe. De behoefte aan koeling neemt steeds meer toe.

In goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen kan de temperatuur in de zomer hoog oplopen. Om naast stadswarmte – restwarmte van industrie – ook een duurzame koeloplossing te bieden werkt Nuon aan een nieuwe combinatie van stadswarmte met comfortkoeling.

Koudeopslag

In de winter onttrekken zogenoemde dry-coolers op het dak koude uit de lucht. Via warmtewisselaars wordt die koude opgeslagen in waterhoudende lagen in de bodem. Tijdens warme dagen wordt de koude weer opgepompt en afgegeven aan het interne koelsysteem. Deze koudeopslagtechniek reduceert in combinatie met stadswarmte 60 tot 80% CO2-uitstoot in vergelijking met een individuele gasketel en conventionele airco.

Pilot Amsterdam-Noord

Bij Kadoelerbreek, een groot appartementencomplex met voorzieningen voor senioren in Amsterdam-Noord, is deze duurzame warmte- en koudecombinatie voor het eerst gerealiseerd. Senioren vormen een kwetsbare doelgroep en zijn meer aan huis gebonden. Juist deze groep heeft baat bij koeling tijdens hete dagen. Woningcorporatie Ymere koos daarom bewust voor comfortkoeling.Na de zomer wordt het product aan de hand van systeemanalyse en gebruikerservaringen verder geoptimaliseerd voor toekomstige projecten.

Vervolg

De pilot in Amsterdam-Noord krijgt waarschijnlijk al snel navolging. Projectbureau Houthaven heeft interesse getoond in de techniek van Nuon. In het project Houthaven wordt een oude haven dichtbij het centrum van Amsterdam klimaatneutraal ontwikkeld. Er komt een autoluwe, groene woonbuurt op zeven eilanden in het IJ, met naar schatting 2.000 woningen en 40.000 m2 utiliteitsbouw. Daarnaast onderzoekt Nuon de mogelijkheid om gebruik te maken van oppervlaktewater in plaats van dry-coolers.

Bron: Nuon.nl