Stadswarmte voor nieuwbouwwoningen op het Zeeburgereiland in Amsterdam.

stadsverwarming 2 AmsterdamNuon en het Afval Eenergie Bedrijf gaan stadswarmte leveren aan het Zeeburgereiland. Aanleg en exploitatie van het stadswarmtenet gebeurt vanuit Westpoort Warmte, een joint venture van Nuon en het Afval Energie Bedrijf. Voor de eerste fase van dit nieuwe woongebied staan 1.500 woningen en 600 onderkomens voor studenten op de planning vanaf 2013. De investering bedraagt 13 miljoen euro.

 

Leiding onder Buiten-IJ

De warmtelevering gebeurt de eerste jaren met een tijdelijke warmtecentrale, totdat de restwarmte vanuit de centrale in Diemen wordt aangevoerd. Maar dan zal eerst een warmteleiding vanuit Zeeburgereiland naar het bestaande warmtenet van IJburg moeten worden aangelegd. Dit gebeurt via een boring onder het Buiten-IJ en zal afhankelijk van de snelheid van de bouw in 2016, 2017 of 2018 plaatsvinden.

 

Klimaatdoelstelling

Nuon Warmte en Westpoort Warmte spannen zich gezamenlijk in om in 2025 ten minste 100.000 woningen aangesloten te hebben op het stadswarmtenet. Eind 2011 had Westpoort Warmte ruim 13.000 aansluitingen. Met de ontwikkelingen op het Zeeburgereiland is dit doel weer een stap dichterbij gekomen. Hiermee wordt tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling van de gemeente Amsterdam om in 2025 40% CO2-reductie te realiseren ten opzichte van 1990.