Nieuwe, goedkope methode voor Algenproductie in Amerika

Wetenschappers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hebben een nieuwe methode ontwikkeld die tegen zeer lage kosten biobrandstof uit algen produceert. Deze algen worden gekweekt in drijvende plastic zakken, die voedingsstoffen uit rioolwaterzuiveringsinstallaties halen. Het twee jaar durend onderzoek werd begroot op 10 miljoen dollar en kan worden gebruikt om vliegtuigbrandstof te produceren uit hernieuwbare bronnen.

In het eerste scenario, zou vijf vierkante kilometer plastic oppervlak nodig zijn om 9 miljoen liter olie in een jaar te produceren. Dit is nog steeds vrij laag als men bedenkt dat op dit moment het verbruik in de Verenigde Staten alleen al 20 miljoen vaten ruwe olie (1 vat = 159 liter) – per dag. De techniek wordt momenteel getest met 4 negen meter lange plastic zakken in een zuiveringsinstallatie in de buurt van San Francisco. De onderzoekers toonden hier aan dat van 4000 m2 algen ongeveer 7.500 liter brandstof per jaar kan worden geproduceerd als het weer meewerkt. In een commerciële fabriek zou gekozen worden voor een warmere en zonniger plaats.

Tijdens het proces wordt behandeld water dat overblijft na het afvalwater gepompt in plastic zakken gemaakt van gewoon polyethyleen. Het behandelde water is een goede meststof en bevat nutriënten zoals ammoniak en fosfaat. Het plan is ook om kooldioxide van elektriciteitscentrales  in het systeem te pompen om de groei te versnellen. San Francisco kan alleen al voldoende behandeld water produceren om enkele drijvende algen boerderij te voorzien met een oppervlakte van 485 hectare. Echter grote steden die goed kunnen voorzien in behandeld water hebben te weinig goedkope gebieden om vijvers te bouwen voor de algen productie. Ook een voordeel is dat de productie plaats vindt in plastic elementen welke gekoeld worden door het water van de vijver.

Een nadeel is dat er veel plastic afval vrijkomt, schoonmaken en recycling kosten ook geld. Dat deze techniek goedkoper als conventionele methoden moet echter nog bewezen worden. Op dit moment loopt enkele gedetailleerde kosten analyse van de California Energy Commission

 

 

Bron: Technology Rieview