Haal energie uit afval

Bij duurzame energie wordt vaak aan zonne- en/of windenergie gedacht. Terecht natuurlijk maar er zijn meer duurzame bronnen. Zo raakt energie uit afval de laatste jaren meer in zwang. Niet recyclebaar afval wordt van oudsher al verbrand, simpelweg om er van af te raken. Nu verbranden speciale installaties ons afval om er energie mee op te wekken. Energie die direct het net op kan.

Duurzaam?

We noemen de methode duurzaam omdat het duurzamer is dan energie opwekken uit fossiele brandstoffen. Maar bij de verbranding van afval komt uiteraard wel CO2 vrij en velen zien de methode dan ook niet zo duurzaam als de energie uit wind en zon. Maar omdat we toch van ons afval afmoeten, is het opwekken van energie uit dat afval een win-win situatie. Het gaat vooral om de verbranding van huishoudelijk en gemengd bedrijfsafval en wordt ‘thermische recycling’ genoemd.

In Nederland staan op dit moment 18 centrales om afval om te zetten in energie. Dit worden Afval Verbrandings Installaties (AVI’s) genoemd. Grote installaties lijken door de crisis iets minder makkelijk opgezet te worden maar kleine, vaak lokale, initiatieven winnen daarentegen wel aan populariteit. Zo zamelt het bedrijf Milieu Service Nederland veel bedrijfsafval in de regio Amsterdam in om het lokaal te verwerken tot energie.

Behalve de energie en het verkleinen van de berg afval, worden ook de verbrandingsresten nuttig gebruikt. Vooral de wegenbouw heeft nog iets aan deze resten. Ruim 90% van deze verbrandingsresten wordt inmiddels ook al nuttig ingezet. Energie uit afval is ‘here to stay’.

Uiteraard gaat het om niet herbruikbaar afval. Afval recyclen is natuurlijk altijd nog duurzamer. Uit Amerikaans onderzoek uit 2013 bleek dat door energie uit afval op te wekken er een flinke CO2 reductie ontstond. Onderzoekers keken naar een AVI waarbij 1500 ton per dag aan afval werd verwerkt en zo energie en warmte werd opgewekt. De AVI verwerkte huis- & tuinafval en regulier bedrijfsafval. Volgens de onderzoekers resulteerde deze manier van afvalverwerking en energieopwekking in een reductie van 270.000 ton CO2 uitstoot per jaar. Afval wordt zo een nieuwe duurzame energiebron.