SDE+ subsidie op energie uit water – waterkracht

subsidie waterkrachtAls je energie gaat opwekken uit waterkracht dan kun je in aanmerking komen voor een subsidie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Deze regeling valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. Subsidie aanvragen kan via uitvoeringsinstantie Agentschap.nl. Voor alle categorieën wordt de SDE gefaseerd opengesteld in vier fases, met elk een ander basisbedrag. In de eerste fase geldt een maximaal basisbedrag van 9 Eurocent per kWh, de tweede fase 11 Eurocent per kWh, de derde fase 13 Eurocent per kWh en de laatste fase 15 Eurocent per kWh. Voor energie uit waterkracht zijn de maximale basisbedragen per fase 7,2 ct per kWh en 12,3 ct per kWh; afhankelijk van de valhoogte van de installatie. Voor een installatie met een valhoogte groter dan 5 meter kan men in fase 2 al subsidie aanvragen. Voor een installatie met een valhoogte kleiner dan 5 meter kan men in fase 3 subsidie aanvragen. Indien men mogelijkheden ziet om voor 9 ct rendabel te draaien dan kan men intekenen op de vrije categorie in de eerste fase. Op die manier is men er (vrijwel) zeker van dat er budget beschikbaar is.
Voor het plaatsen van een waterkrachtinstallatie is een bouwvergunning nodig, die bij de gemeente kan worden aangevraagd. Soms is een ontheffing of vergunning nodig van het Waterschap (dijken en waterwegen) of van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (natuur- en beheergebieden). Voeg een kopie van de vergunningen bij de SDE+-aanvraag. U kunt uitsluitend een aanvraag doen voor nieuwe installaties. De installatie moet binnen vier jaar na subsidietoezegging in gebruik worden genomen.
Bedrijven kunnen naast de SDE ook gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA), waardoor over één of meer jaren minder vennootschapsbelasting of inkomensbelasting wordt betaald. Beide regelingen worden uitgevoerd door Agentschap NL. Agentschap NL kent meer stimuleringsregelingen die interessant kunnen zijn. De Energiesubsidiewijzer geeft een overzicht van regelingen voor consumenten. Deze vindt u op de website van Meer met Minder. Bedrijven kunnen zich informeren via de website van Agentschap NL of neem contact op met een adviseur van Agentschap NL.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *