Duurzaam bouwen

De naam ‘passiefhuis’ is een verfijning van de term ‘Laag-energie gebouw’ en deze gebouwen/huizen hebben een comfortabel binnenklimaat in winter en zomer zonder klassiek verwarmings- of koelingssysteem. Het in Duitsland ontwikkelde concept passief bouwen neemt de “gratis” warmte van zon, bewoners en hun apparatuur als vertrekpunt voor de warmtehuishouding van de woning. Door die gratis energie zonder extra inspanning (passief) te benutten wordt een verwarming (bijna) overbodig! Zowel particuliere gebouwen, als kantoren, scholen, etc… kunnen volgens deze passiefhuisnorm gebouwd worden. De norm van het passiefhuisconcept is een jaarlijkse energiebehoefte voor ruimteverwarming van maximaal 15 kWh per m² vloer Een passiefhuis is door zijn hoogwaardig ontwerp en de betere isolatie circa 20% duurder dan een reguliere woning van dezelfde omvang. De architekturale vrijheid van passiefhuizen is daarbij zeer groot, en er moet aan een aantal basisprincipes worden voldaan. Deze basisiprincipes zijn:

  • Maximaal isoleren
  • Comfortventilatie
  • Efficiente zonne-benutting
  • Luchtdicht bouwen
  • Efficiënte huishoudapparaten
  • Gebruik alternatieve energie energiebronnen

Duurzaam bouwen en maximaal isoleren:

isoleren en duurzaam bouwen en wonenduurzaam bouwen en isoleren om zonder standaard verwarmingssysteem optimaal te kunnen wonen is een dikkere en/of meer doeltreffende isolatielaag nodig. Typische isolatiediktes voor wanden, daken en vloeren variëren van 18 cm tot 35 cm naargelang het type isolatiemateriaal. De isolatie dient overal continu door te lopen, ook bij aansluitingen tussen wanden, daken en vloeren en in verbindingen met schrijnwerk. De beglazing is drievoudig en het schrijnwerk is extra geïsoleerd.

Duurzaam bouwen en comfortventilatie:

comfortventilatie en duurzaam bouwen en wonencomfortventilatie en duurzaam bouwenPassieve gebouwen hebben een constante aanvoer van verse lucht om het comfort van de gebruikers zo hoog mogelijk te houden. Door elektrische voorverwarming van de ingevoerde lucht in het gebalanceerde ventilatiesysteem, wordt een snelle opwarming van het Passiefhuis mogelijk gemaakt. Hierbij wordt 90% van die warmte teruggewonnen zonder de twee luchtstromen te mengen. Zomers zorgen dezelfde zorgen dezelfde kwaliteiten als het ontwerp, de zware schilisolatie, de aanwezigheid van thermische massa, zonwering in combinatie met nachtventilatie voor een comfortabel binnenklimaat.

Duurzaam bouwen efficiënte zonne- benutting:

zonnehuis duurzaam bouwen en wonenduurzaam wonen en zonne- benuttingDe drievoudige beglazing functioneert als een soort zonnecollector die gratis warmte levert. Een goede zuidelijke orïentatie is belangrijk in de koude periode, maar ook beschaduwing van het glas langs de buitenzijde is nodig om de warmte in de zomer buiten te houden. Zonnewering kan natuurlijk zijn, zoals loofbomen. Loofbomen hebben een bladeren in de zomer en beschaduwen de woning, in de winter vallen de bladeren en is er veel minder beschaduwing. Zonnewering kan ook rolluiken of schermen zijn zijn.

Duurzaam en luchtdicht bouwen:

luchtdicht duurzaam wonen en bouwenduurzaam wonen en luchtdicht bouwen. Het gebouw moet zeer luchtdicht zijn om warmteverliezen via kieren, spleten en aansluitingen te vermijden. Luchtdicht bouwen heeft eigenlijk twee belangrijke redenen. Ten eerste wil je voorkomen dat ongecontroleerde luchtstromen bouwschades veroorzaken, ten tweede passen ze niet in een gecontroleerd ventilatiesysteem. Een luchtdichte schil aan de binnenzijde van de buitenmuren, mag nergens onderbroken worden en moet nauwkeurig uitgevoerd worden. Een passiefhuis mag een maximale volumestroom hebben van n50= 0,6 h-1, dat wil zeggen dat de woning per uur 0,6 maal het volume per uur, mag “lekken”.

Duurzaam wonen energiebesparing huishoudapparatenficiënte huishoudapparaten en energiebesparing:

huishoudapparaten en duurzaam wonenDoor in een passiefhuis gebruik te maken van energiezuinige elektrische apparaten kan het resterend verbruik tot de helft worden verminderd, zonder dat de gebruiker hier hinder van ondervindt. Door een goede inval van daglicht wordt trouwens ook de nood aan kunstverlichting verminderd.

Gebruik alternatieve energiebronnen:

Voor een passiefhuis is de resterende energiebehoefte zo laag, dat het zinvol is om alternatieve energiebronnen te gebruiken zoals: zonnepanelen, zonneboiler etc.