Subsidies en subsidieregelingen duurzame energie 2012

Uitgangspunten van de SDE+ 2012:
De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte Duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie installatie, zoals bij een investeringssubsidie. De SDE richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen die duurzame energie willen produceren. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar.

 

De SDE+ is gebouwd op vier pijlers  subsidie duurzame energie 2012

 1. Eén integraal budgetplafond;
 2. Een gefaseerde openstelling;
 3. Een maximum basisbedrag;
 4. Een vrije categorie.
 5. Eén integraal budgetplafond

Er is één subsidieplafond vastgesteld voor alle categorieën samen. In 2012 is 1,7 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen.

Gefaseerde openstelling

De SDE+ gaat gefaseerd open. In 2012 worden vijf fasen opengesteld in de periode van 13 maart, 9:00 uur tot 27 december 2012, 17:00 uur. Iedere fase heeft een maximum basisbedrag dat oploopt van 7 €ct/kWh, 48,27 €ct/Nm3 of 19,444 €/GJ in fase 1 tot 15 €ct/kWh, 103,5 €ct/Nm3 of 41,67 €/GJ in fase 5. Voor iedere technologie geldt een maximum basisbedrag waarboven geen subsidie wordt uitgekeerd. In fase 1

Kunnen kosteneffectieve technologieën met een basisbedrag lager of gelijk aan 7 €ct/kWh (48,27 €ct/Nm3 of 19,444 €/GJ) een aanvraag indienen. Ten opzichte van technologieën met een hoger maximum basisbedrag hebben aanvragers in fase 1 een grotere kans dat er voldoende budget beschikbaar is. Bekijk detabellen  van de gefaseerde openstelling voor de verschillende technologieën.

Maximum subsidie basisbedrag

subsidie 2012 duurzame energieDe SDE+ gaat uit van een maximum basisbedrag van 15 €ct/kWh (omgerekend 103,5 €ct/Nm3 of 41,67 €/GJ) die gelijk is aan het bedrag in de vrije categorie van fase 5. Technologieën die voor dit bedrag of lager duurzame energie kunnen produceren kunnen in aanmerking komen voor subsidie. In iedere fase is een vrije categorie. Zo kunnen innovatieve ondernemers, die goedkoper kunnen produceren dan het berekende basisbedrag voor de betreffende technologie, toegang krijgen tot de SDE+. Voor projecten in de vrije categorie geldt een basisbedrag dat gelijk is aan de bovengrens van de betreffende fase waarin mensubsidie heeft aangevraagd. De vrije categorie biedt op deze manier ruimte voor een aantal categorieën waarvan het door ECN geadviseerde basisbedrag hoger is dan het vrije categoriebedrag van de desbetreffende fase.

Verandering  t.o.v. SDE+  2011

Naast de verruimde openstelling is de stimulering van hernieuwbare warmte in 2012 nieuw. Verder is dit jaar eigen gebruik elektriciteit subsidiabel, banking gemiste subsidiabele productie mogelijk en enkele grootverbruikers aansluiting vereist voor zon-PV. (min  Tevens vindt er een uitbreiding groen gas hubs plaats, komt er een uitvoeringsovereenkomst en zijn er nieuwe categorieën toegevoegd. Dat zijn: zonthermie, biomassavergassing en wind op land, kleiner dan 6 megawatt.Ook komt er een warmte-uitbreiding van bestaande afvalverbrandingsinstallaties en biomassa-installaties. Dat geldt eveneens voor een verlengde levensduur van bestaande biomassa-installaties.Eigen gebruik van   elektriciteit  komt nu ook in aanmerking voor subsidie.

Zie ook:  Maak kennis met de SDE+ 2012

subsidieregelingen duurzame energie 2012Klik om te vergroten

 Klik om te vergroten

Eén gedachte over “Subsidies en subsidieregelingen duurzame energie 2012

 • 3 oktober 2012 om 11:50
  Permalink

  Ik beschik over een perceel grond en had graag vernomen of ik subsiedies kan bekomon voor het aanplanten van kreupelhout of olifantengras en dit met het doel om er pellets van te laten produceren voor deels eigen gebruik.

  met vriendelijke groet

  bellekens frans

Reacties zijn gesloten.