Het geheim rondom duurzame energie

Duurzame energie is steeds toegankelijker voor de reguliere consument. Gelukkig maar, want in 2020 moeten wij als Nederland 14% van onze energie opwekken uit duurzame energiebronnen. Consumenten spelen hier een belangrijke rol in, want des de meer mensen groene energie afnemen des de meer projecten er gestart kunnen worden op het gebied van duurzame energie […]

De voordelen van zonnepanelen

Op steeds meer daken worden tegenwoordig zonnepanelen geïnstalleerd. Logisch, want de voordelen van zonnepanelen zijn enorm. We zetten ze in dit artikel voor je op een rijtje. Zonnepanelen zorgen voor schone energie, die tot wel dertig keer minder CO2 uitstoot dan energie van kolen of gas. Zonnepanelen zijn dus in eerste instantie voordelig voor het […]

Windturbine onderdelen fabrikanten ontdekken Spares in Motion steeds vaker

Steeds meer fabrikanten voor wind turbine onderdelen gebruiken Spares in Motion om hun producten direct aan de eind klant aan te bieden. Het laatste kwartaal ziet Spares in Motion een sterke toename in het aantal componenten fabrikanten die hun producten op Spares in Motion aanbieden.<strong> De wind turbine industrie </strong>is erg internationaal. Door het gebruik […]

Windenergie vergelijken

Zoals bekend is windenergie een onuitputtelijke bron van energie. Gelukkig voor ons houdt het nooit op met waaien. Naast zonne-energie en waterkracht is windenergie een belangrijke manier van opwekken van groene energie. Vanuit de Rijksoverheid wordt er steeds meer gestreefd naar duurzaam energieverbruik in Nederland. Bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de windmolens komt […]

Haal energie uit afval

Bij duurzame energie wordt vaak aan zonne- en/of windenergie gedacht. Terecht natuurlijk maar er zijn meer duurzame bronnen. Zo raakt energie uit afval de laatste jaren meer in zwang. Niet recyclebaar afval wordt van oudsher al verbrand, simpelweg om er van af te raken. Nu verbranden speciale installaties ons afval om er energie mee op […]

Zo verdien je die zonnepanelen nog sneller terug

Een beter milieu begint … met zonnepanelen op je dak. Als je duurzaam en verantwoord energie opwekt, investeer je in de toekomst. Het mooie is dat je daarbij niet alleen het milieu een goede dienst bewijst, maar ook je portemonnee. Zonder er nog iets voor te hoeven doen, heb je je zonnepanelen 25 jaar na […]

Groene energieleveranciers vergelijken, waar let je op?

Wat is een groene energieleverancier? Zijn er überhaupt nog energieleveranciers die geen groene energie leveren? Tegenwoordig bieden de meeste energieleveranciers groene energieproducten aan. Welke energieleverancier spreekt je het meest aan? Waar let je op bij het vergelijken van groene energieleveranciers? Tip 1 Kijk naar het stroometiket Energieleveranciers zijn verplicht om klanten via een stroometiket inzicht […]

Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windenergie op land

Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windenergie op land Het kabinet heeft in overleg met provincies 11 gebieden aangewezen waar tot 2020 nieuwe grootschalige windmolenparken kunnen komen. Dat staat in de ontwerp-structuurvisie Windenergie op Land waarmee de ministerraad op voorstel van ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Kamp (Economische Zaken) heeft ingestemd. Het […]

CV-Ketel inregelen

CV-Ketel inregelen Hoog gasverbruik? Het grootste deel van de woningen in Nederland heeft tegenwoordig een energie zuinige HR ketel. Helaas werkt 75% daarvan niet optimaal, waardoor veel, letterlijk kostbare, energie verloren gaat. Er zijn twee belangrijke redenen waardoor een zuinige HR ketel in de praktijk toch niet zuinig functioneert. Ten eerste is de retour temperatuur […]

Productie hernieuwbare elektriciteit stijgt licht in Nederland

De productie van hernieuwbare elektriciteit was 12,2 miljard kWh in 2012. Dat komt overeen met ruim 10 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en was iets meer dan in 2011. De elektriciteitsproductie uit wind nam toe, de productie uit biomassa bleef gelijk. Meer windenergie De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2012 met 4 procent […]